Njoftime

NJOFTIM

Ministria e Drejtësisë në bazë të Nenit 41, paragrafi 2 të Rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, bënë njoftimin për shpalljen e rezultateve të procedurës së rekrutimit për konkursin e shpallur me datën: 06.01.2014, me numër reference: MD/SHSK/06 – 01- 04 – 2014.më shumë

KONKURS PËR EMËRIMIN E PËRMBARUESVE PRIVAT PËR TERRITORIN E GJYKATAVE THEMELORE TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS

KONKURS PËR EMËRIMIN E PËRMBARUESVE PRIVAT PËR TERRITORIN E GJYKATAVE THEMELORE TË REPUBLIKËS SË KOSOVËSmë shumë

Lista e kandidatëve të cilët kanë kaluar provimin me shkrim për Permbarues Privat

Lista e kandidateve te cilet e kane kaluar provimin me shkrim per Permbarues Privatmë shumë

NJOFTIM

Ministria e Drejtësisë në bazë të Nenit 41, paragrafi 2 të Rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, bënë njoftimin për shpalljen e rezultateve të procedurës së rekrutimit për konkursin e shpallur me datën: 06.01.2014, me numër reference: MD/SHSK/06 – 01- 02 – 2014.më shumë

NJOFTIM

Ministria e Drejtësisë në bazë të Nenit 41, paragrafi 2 të Rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, bënë njoftimin për shpalljen e rezultateve të procedurës së rekrutimit për konkursin e shpallur me datën: 06.01.2014, me numër reference: MD/SHSK/06 – 01- 03 – 2014.më shumë

previous

Lajmet 1-5 Nga 120

next

NJOFTIM

Ministria e Drejtësisë në bazë të Nenit 41, paragrafi 2 të Rregullores...më shumë

KONKURS PËR EMËRIMIN E PËRMBARUESVE PRIVAT PËR TERRITORIN E GJYKATAVE THEMELORE TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS

KONKURS PËR EMËRIMIN E PËRMBARUESVE PRIVAT PËR TERRITORIN E GJYKATAVE THEMELORE...më shumë

Arkivi i Lajmeve

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Ministria e Drejtësisë në: